ABD. RAJAK @ AJIS BIN ABD. HAMID

Pengawal Keselamatan (KP11)