NOORISAH BINTI TALJID

Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan (S44)