User Login

some some

Log Masuk

Protected by  CERTIFIED BY DIGICERT

© Jabatan Pendaftar, Universiti Malaysia Sabah 2021

 Announcements

 • Tatacara Permohonan Cuti Tanpa Rekod - Kebenaran Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am

 • Soal Selidik - Tahap Kepuasan Pelanggan terhadap Perkhidmatan ICT di UMS dari Perspektif Kakitangan

  PENGUMUMAN DARIPADA: JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
  SUBJEK: SOAL SELIDIK - TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN  ICT DI UMS DARI PERSPEKTIF KAKITANGAN
   
   YBhg. Prof. Datuk Dr./Prof./Dr./Tuan/Puan,
   
  1.     Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (JTMK) sedang melaksanakan kajian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan ICT untuk  kakitangan Universiti Malaysia Sabah.
   
  2.     Sehubungan itu, YBhg. Prof. Datuk Dr./Prof./Dr./Tuan/Puan dijemput untuk menilai perkhidmatan sistem ICT dalam usaha memastikan perkhidmatan ICT yang terbaik diberikan kepada warga universiti. Maklumbalas kajiselidik ini sekaligus dapat membantu jabatan ini untuk membuat keputusan bagi cara meningkatkan perkhidmatan dan menentukan fokus perkhidmatan ICT seterusnya. 
   
  3.     Pihak YBhg. Prof. Datuk Dr./Prof./Dr./Tuan/Puan boleh mengisi borang soal selidik yang dibuka sehingga 31 Januari 2021 dengan melayari pautan berikut:

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ut_GKBKzQkSvWSByWL9kq6JeK4tseZ5LiRPApuN32RZUNzBVWlY0RFo4VEM1VFlLS0pKUjFRNk85UC4u


  Sebarang pertanyaan boleh dimajukan ke HelpDesk JTMK melalui WhatsApp ke 088-329000. Perhatian dan kerjasama YBhg. Prof. Datuk Dr./Prof./Dr./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
   
  Sekian, terima kasih.

   

 • Pematuhan SOP Semasa Masuk dan Setelah Berada Di Dalam Universiti Malaysia Sabah

  https://registrar.ums.edu.my/staff/web/images/shields14days.jpg

  Pautan ke UMS SHIELDS -> https://shields.ums.edu.my

 • Pengemaskinian Maklumat Peribadi Kakitangan

  https://registrar.ums.edu.my/staff/web/images/hrinfo_maklumat_peribadi.png