User Login

some some

Log Masuk

Protected by  CERTIFIED BY DIGICERT

© Jabatan Pendaftar, Universiti Malaysia Sabah 2020

 Announcements

 • Pemakluman Operasi Mel Korporat UMS

  https://registrar.ums.edu.my/staff/web/images/mel.jpg

 • Arahan Pengisian Semula Borang Penilaian Risiko UMS SHIELDS

  https://registrar.ums.edu.my/staff/web/images/shields2.jpg

  Pautan ke UMS SHIELDS -> https://shields.ums.edu.my

 • Pengemaskinian Maklumat Peribadi Kakitangan

  https://registrar.ums.edu.my/staff/web/images/hrinfo_maklumat_peribadi.png