User Login

some some

Log Masuk

Protected by  CERTIFIED BY DIGICERT

© Jabatan Pendaftar, Universiti Malaysia Sabah 2020

 Announcements

  • Senarai Kursus / Latihan bulan Ogos 2020

    MyIDP

    MyIDP

    MyIDP

  • Pengemaskinian Maklumat Peribadi Kakitangan

    https://registrar.ums.edu.my/staff/web/images/hrinfo_maklumat_peribadi.png