User Login

some some

Log Masuk

Protected by  CERTIFIED BY DIGICERT

© Intelligent Integrated Campus System, Universiti Malaysia Sabah 2024

For university use only and subject to the Personal Data Protection Act 2010

 • PERINGATAN KEPADA SEMUA PYD, PPP, PPK DAN PEER AGAR MENYELESAIKAN PENGISIAN & PENILAIAN BORANG e-LNPT BAGI TAHUN 2023 

  Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

  Prof./Dr./Datuk/Tuan/Puan,

  Pihak Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua PYD, PPP, PPK dan PEER yang telah menyelesaikan tanggungjawab masing-masing.

  Bagi PYD, PPP, PPK dan PEER yang MASIH BELUM membuat pengisian & penilaian, dipohon agar mengisi atau menilai borang e-LNPT dengan KADAR SEGERA.

  Kegagalan untuk mengisi dan membuat penilaian mengikut tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan implikasi berikut;

  1. PYD tiada pergerakan gaji tahunan pada tahun 2024;
  2. PYD tidak layak menuntut tunggakan pergerakan gaji tahunan jika lewat atas kecuaian sendiri;
  3. PYD tidak layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat;
  4. PYD tidak layak dicalonkan sebagai penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC);
  5. PYD mengalami kesukaran memproses urusan pencen; dan
  6. PYD, PPP, PPK dan PEER boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan (3)(2)(i) Akta Badan-Badan Berkanun [Tatatertib dan Surcaj] 2000 [Akta 605] kerana ingkar perintah.

  Segala kerjasama dan perhatian Prof./Datuk/Dr./Tuan/Puan didahului dengan ucapan terima kasih.

  Sektor Prestasi dan Psikologi
  Emel: uppbsm@ums.edu.my
  No. Tel: 0168917313 / 0168065272 / 0168446578

  1 April 2024 • TATACARA PERMOHONAN PENGECUALIAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

  Hebahan tatacara permohonan pengecualian Program Transformasi Minda (PTM) kepada kakitangan UMS yang layak memohon. • Pengisian Sistem e-LNPT Akademik dan Pentadbiran bagi Tahun Penilaian 2024

  Assalamualaikum dan Salam sejahtera

  YBrs. Prof./Dr./Tuan/Puan,
   

  Sukacita dimaklumkan bahawa Sistem e-LNPT Akademik dan Pentadbiran bagi Tahun Penilaian 2024 kini sedia untuk diakses oleh semua kakitangan melalui pautan

  https://registrar.ums.edu.my/staff/web/site/login

  Tempoh pengisian PYD : sehingga 31 Disember 2024
   

  - Panduan Pengisian SKT Format Baharu dan Manual Tatacara Pengisian Sistem e-LNPT Pentadbiran

  https://shorturl.at/nvEI7

  - Panduan Manual Rujukan LNPT Guru Tahun 2021 (Pindaan 2022) 

  https://shorturl.at/irst5

  Sebarang pertanyaan lanjut;

  Sektor Prestasi dan Psikologi
  Emel: uppbsm@ums.edu.my
  No. Tel: 0168917313 / 0168065272 / 0168446578

  1 April 2024 • PEMBUKAAN PERMOHONAN PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) 90 HARI TAHUN 2024

  Assalammualaikum wbt. dan Salam sejahtera YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr./Tuan/Puan 

  Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 

  Bersama ini dimajukan poster pemakluman yang jelas maksudnya untuk hebahan kepada kakitangan yang berkaitan. 

  Perhatian dan kerjasama di pihak YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr./Tuan/Puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 

  Sebarang pertanyaan lanjut: 

  Emel: upck_bsm@ums.edu.my 

  No. Tel: 088-329 068 

  Sektor Perkhidmatan 
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 
  Jabatan Pendaftar • TATACARA PERMOHONAN KURSUS AGENSI LUAR • TATACARA PERMOHONAN PENAMATAN PERKHIDMATAN

  BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM), JABATAN PENDAFTAR

   Kepada: Semua Kakitangan UMS

   
  Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr. /Tuan/Puan,
  Bersama ini disertakan infografik berkaitan tatacara permohonan penamatan perkhidmatan secara dalam talian untuk rujukan dan hebahan kepada kakitangan UMS.

  Perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr./Tuan/Puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului ucapan terima kasih. 


  Sebarang pertanyaan lanjut:

  perjawatan@ums.edu.my / sp_bpsm@ums.edu.my

  088-329 068 • PEMAKLUMAN PEMBAYARAN EMOLUMEN • Tempoh Permohonan Rayuan Semakan Semula Markah LNPT Akademik & Pentadbiran Tahun 2023

  Daripada: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar
  Kepada: Semua Kakitangan Akademik & Pentadbiran 

  Dimaklumkan bahawa Permohonan Rayuan Semakan Semula Markah LNPT Akademik & Pentadbiran Tahun 2023 telah dibuka bermula 20 Mac 2024 sehingga 21 April 2024.

  Sehubungan itu, semua kakitangan Akademik dan Pentadbiran adalah WAJIB untuk membuat semakan markah masing-masing bagi LNPT Tahun Penilaian 2023 dan memberikan maklumbalas setuju atau tidak setuju.

  Kakitangan yang TIDAK membuat sebarang pengesahan dalam tempoh masa yang diberikan, dianggap bersetuju dan berpuas hati dengan penilaian yang diberikan.

  Kerjasama semua amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

  Sektor Prestasi dan Psikologi
  Emel: uppbsm@ums.edu.my
  No. Tel: 0168917313 / 0168065272 / 0168446578

  22 Mac 2024 • PELAWAAN PENGISIAN PERMOHONAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

  Assalammualaikum dan Salam Sejahtera,

  YBrs. Prof./Prof. Madya Dr./Dr./Tuan/Puan,
   
  2.    Sukacita dimaklumkan bahawa, pihak Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Jabatan Pendaftar mempelawa kepada semua kakitangan UMS Lantikan tetap/ baharu/lantikan semula/ tukar lantik yang memenuhi syarat untuk mengemukakan permohonan Pengesahan Dalam Perkhidmatan melalui modul modul Pengesahan Perkhidmatan HROnlineV4: https://registrar.ums.edu.my/.

  Sekian, terima kasih. • TUNTUTAN BAYARAN BALIK KEMUDAHAN KAKITANGAN UMS TAHUN 2024

  Assalamualaikum dan Salam Sejahtera YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr. /Tuan/Puan,

  Bersama ini disertakan infografik berkaitan tatacara permohonan tuntutan bayaran balik pembelian kemudahan alat komunikasi mudah alih secara dalam talian untuk rujukan dan hebahan kepada kakitangan UMS yang layak.

  Perhatian dan kerjasama di pihak YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr./Tuan/Puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

  Sebarang pertanyaan lanjut:
  sektorsaraanbpsm@ums.edu.my
  088-329 068

  "MALAYSIA MADANI"
  "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Sektor Saraan
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Jabatan Pendaftar
  30 Januari 2024 (Selasa) • TATACARA PERMOHONAN TUNTUTAN PERGIGIAN/KACA MATA SECARA DALAM TALIAN

  
  PENGUMUMAN DARIPADA : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM), JABATAN PENDAFTAR
   
  SUBJEK : TATACARA PERMOHONAN TUNTUTAN PERGIGIAN/KACA MATA SECARA DALAM TALIANAssalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr. /Tuan/Puan,
   
  Bersama ini disertakan infografik berkaitan tatacara permohonan tuntutan pergigian/kaca mata secara dalam talian untuk rujukan dan hebahan kepada kakitangan UMS yang layak.
   
  Perhatian dan kerjasama di pihak YBhg. Datuk & YBrs. Prof./Dr./Tuan/Puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.
   
  Sebarang pertanyaan lanjut:
  perubatan_bpsm@ums.edu.my
  088-329 068


 • TATACARA PERMOHONAN PENGECUALIAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA • PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG WILAYAH ASAL TAHUN 2024